หน้าแรก > อาชญากรรม

ตร.ภูธรภาค7 เปิดยุทธการ “ปิดเมือง สยบโจร โค่นอิทธิพล” จับกุมผู้กระทำความผิด 1,258 ราย ผู้ต้องหา 1,275 คน

วันที่ 19 กันยายน 2023 เวลา 20:53 น.


ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และบุคคลตามหมายจับ ให้บังเกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยรวม

ตำรวจภูธรภาค 7 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7, พล.ต.ท.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ท.วรายุทธ สุขวัฒน์ ผทค.พิเศษ ตร.รรท. รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.กฤษณะ สุขสมบูรณ์ ผบก.อก.ภ.7, พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7, พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.๗ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัด ภ.7 และ บก.สส.ภ.7 เปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ภายใต้แผนยุทธการ “ปิดเมือง สยบโจร โค่นอิทธิพล” ระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน 2566 (7 วัน) โดยมีเป้าหมายเน้นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน การจำหน่ายอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย (On Ground) และการจำหน่ายอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืนผ่านระบบออนไลน์และโซเชียลมีเดียโดยผิดกฎหมาย (Online) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และบุคคลตามหมายจับ

สามารถจับกุมผู้กระทำความผิด 1,258 ราย ผู้ต้องหา 1,275 คน แบ่งเป็น 1. ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน จับกุม 221 ราย ผู้ต้องหา 221 คน 2. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุม 625 ราย ผู้ต้องหา 630 คน 3. ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จับกุม 51 ราย ผู้ต้องหา 63 คน 4. ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ จับกุม 174 ราย ผู้ต้องหา 174 คน 5. ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม 5 ราย ผู้ต้องหา 5 คน 6. จับกุมบุคคลตามหมายจับ จับกุม 182 หมาย ผู้ต้องหา 182 คน พร้อมด้วยของกลาง ดังนี้ 1. อาวุธปืน จำนวน 172 กระบอก แบ่งเป็น อาวุธปืนมีทะเบียน จำนวน 52 กระบอก อาวุธปืนไม่มีทะเบียน จำนวน 120 กระบอก 2. เครื่องกระสุนปืน จำนวน 2,156 นัด 3. วัตถุระเบิด (ระเบิดปิงปอง) จำนวน 22 ลูก 4. ยาบ้า จำนวน 13,667 เม็ด 5. ไอซ์ จำนวน 21.37 กรัม 6. เฮโรอีน จำนวน 14.58 กรัม 7. ยาเค จำนวน 7.42 กรัม

ในการปฏิบัติการในครั้งนี้ตำรวจภูธรภาค 7 ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตำรวจภูธรภาค 7 จะมุ่งมั่นทำงานตามวิสัยทัศน์ของ ผบช.ภ.7 ที่ว่า “ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” โดยจะทำการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้นโยบายของรัฐบาล รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม