หน้าแรก > สังคม > สุขภาพ

ยินดี! ไทยคว้าอันดับ 1 ดูแล 'โรคหลอดเลือดสมอง' ดีเด่น

วันที่ 26 พฤษภาคม 2023 เวลา 11:24 น.


ยินดี! สถานพยาบาลไทยได้รับรางวัล WSO Angels Award มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานสากล

กรมการแพทย์ แจ้งข่าวดี สถานพยาบาลของไทยได้รับรางวัล WSO (World Stroke Organization) Angels Award ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ระหว่างปี 2562-2566 โดยมีสถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ดีและมีมาตรฐานจนได้รับ WSO Angels Award ระดับ Diamond จำนวน 36 แห่ง ระดับ Platinum จำนวน 116 แห่ง ระดับ Gold จำนวน 373 แห่ง ซึ่งรวมแล้วมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ส่วนลำดับถัดมา ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม อียิปต์ และ เกาหลีใต้
รางวัล WSO Angels Award เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงาน เพื่อยกย่องความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมองในยุโรป ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก มีจำนวนประมาณ 99 ประเทศ มากกว่า 2,000 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับสถานพยาบาลชั้นนำที่ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง ได้อย่างดีเยี่ยม หนึ่งในนั้นคือ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ซึ่งได้รับรางวัลระดับ Diamond ในปี 2565 โดยสถาบันประสาทวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาด้านวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบประสาทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านระบบประสาท พัฒนาสถาบันให้เป็นสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติที่มีระดับขีดความสามารถในระดับสากล

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม