หน้าแรก > การเมือง

“ประชาธิปัตย์” รอ กกต.รับรอง 24 ส.ส. ก่อนเคาะวันเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการชุดใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2023 เวลา 15:53 น.


โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการพรรค ชุดรักษาการ เผย รอ กกต.รับรอง 24 ส.ส. ก่อนเคาะวันเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 12:00 น.ที่ ห้องแถลงข่าว พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการพรรคประชาธิปัตย์ ชุดรักษาการ ครั้งที่1 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่จำนวน 89,180 คน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบกรณีที่นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ตามข้อบังคับพรรคจะต้องมีการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรควันนี้และที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ และจะต้องมีการดำเนินการตามข้อบังคับพรรคต่อไป โดยขั้นตอนสำคัญในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่ภายใน 60 วัน

ในส่วนของข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ ได้กำหนดไว้ว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค จะต้องมีการเปิดให้มีการหยั่งเสียงเบื้องต้นจากสมาชิกทั่วทั้งประเทศ  แต่ขณะนี้เรามีกลไกตัวแทนพรรค ตัวแทนจังหวัด และมีสาขาพรรคทั่วทั้งประเทศ  ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอให้มีการยกเว้นข้อบังคับในเรื่องของการหยั่งเสียงเบื้องต้น

“การหยั่งเสียงเบื้องต้นในเรื่องของการเลือกหัวหน้าพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองไม่ได้กำหนด แต่ข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับสมาชิกพรรค เมื่อมีการยกเว้นข้อบังคับพรรคข้อที่ 32 คือไม่มีการหยั่งเสียงเบื้องต้น เราก็จะมีขั้นตอนรับฟังสมาชิกพรรคทุกท่าน เหตุผลเพราะว่าเมื่อมีการเข้าสู่โหมดการเลือกหัวหน้าพรรคก็จะมีการเลือกประชุมใหญ่วิสามัญขณะนั้นซึ่งจะมีตัวแทนของพรรคทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว”

"นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ถกเถียงเรื่องขององค์ประชุม เพื่อจะกำหนดองค์ประชุมในการเลือกหัวหน้าพรรค ซึ่งองค์ประชุมที่เป็นสาระสำคัญ คือตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งขณะนี้ประกาศ กกต.ยังมิได้มีการรับรองผลการเลือกตั้ง จึงต้องมีการรอให้ กกต.รับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อน ส่วนองค์ประชุมอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับพรรคทุกประการ"

“ข้อบังคับพรรคข้อที่ 81 ในส่วนขององค์ประชุม กรรมการบริหารพรรคก็จะมีอดีตกรรมการบริหารพรรคคือรักษาการชุดนี้เป็นองค์ประชุมร่วมด้วย อดีตหัวหน้าพรรค อดีตเลขาธิการพรรคอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็จะร่วมเป็นองค์ประชุม ในกรณีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคในรอบที่จะถึงด้วย สมาชิกที่เป็นอดีตรัฐมนตรี อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก็เป็นองค์ประชุมที่สำคัญที่จะมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะมากำหนดสัดส่วนขององค์ประชุมในการที่จะเลือกหัวหน้าพรรค และการประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดนี้ (รักษาการ) จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจะมีการนัดประชุมอีกรอบหนึ่ง เพื่อที่จะมากำหนดองค์ประชุม เพื่อกำหนด วันเวลา สถานที่ ในการดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองวาระที่สำคัญคือการเลือกหัวหน้าพรรค"

ข่าวยอดนิยม