หน้าแรก > สังคม

กปน. จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” เนื่องในวันน้ำโลก รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ทุกคนมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

วันที่ 22 มีนาคม. 2023 เวลา 16:12 น.


วันนี้ (22 มีนาคม พ.ศ. 2566) เวลา 08.30 น. นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ณ หมู่บ้านศราวัณวิลล์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันน้ำโลก 22 มีนาคม ของทุกปี ภายใต้แนวคิด "ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี" เน้นการพัฒนาการบริการและระบบประปา เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยมี นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) คณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. เข้าร่วม

โดย กปน. ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่ให้บริการทั้ง 18 สาขา เช่น ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า หมู่บ้านทับทอง ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม หมู่บ้านปิ่นเกล้าการ์เด้นท์ซิตี้ ชุมชนสุขสำราญ และชุมชนวังทอง เป็นต้น กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการงานประปา การตรวจและซ่อมท่อประปาเบื้องต้น แนะนำวิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน เชิญชวนใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพิ่มเพื่อนผ่าน Line ID @MWAthailaid และบริการ e-Bill Service หรือบริการใบแจ้งค่าน้ำและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประหยัดน้ำและการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ นอกจากนี้ กปน. ยังประชาสัมพันธ์แนะนำบริการล้างถังพักน้ำของ กปน. ด้วย

ผู้ว่าการ กปน. ได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยใช้น้ำเท่าที่จำเป็น เพราะ “ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า” หากพบเห็นท่อประปาแตกรั่วในพื้นที่สาธารณะ โปรดแจ้งที่ Call Center โทร. 1125 หรือแจ้งผ่าน Application MWA onMobile หรือ Line@ : MWAthailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปา ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม