หน้าแรก > สังคม

สนย. ร่วมมือ กฟน. และ กปน. เร่งรัดงานก่อสร้างโครงการทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์ พร้อมเปิด พ.ค. 66

วันที่ 18 มีนาคม. 2023 เวลา 21:05 น.


วันที่ 18 มี.ค. 2566 ภายหลังจากที่ ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 66 โดยผู้ว่าฯ กทม.ได้กำชับให้สำนักการโยธากำกับติดตามและประสานกับเจ้าของโครงการก่อสร้างให้ดำเนินการให้เรียบร้อยและลดผลกระทบกับประชาชน

โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ เป็นโครงการที่ต้องมีการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่เป็นอุปสรรคและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคให้สมบูรณ์ไปพร้อมกับโครงการฯ ได้แก่ ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ท่อประธานและท่อจ่ายน้ำของการประปานครหลวง เป็นเหตุให้ทางเท้าและถนนระดับราบข้างทางลอด ได้รับความเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องรื้อทางเท้าและผิวจราจรเดิมที่เสียหายออกและก่อสร้างทางเท้าและผิวจราจรข้างทางลอดใหม่ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบด้านการจราจรและความไม่สะดวกระหว่างดำเนินการ

กรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง และสถานีตำรวจนครบาลท้องที่มาโดยลำดับ ในการบริหารจัดการพื้นที่ การปิดเบี่ยงจราจร การปรับวิธีการทำงาน ให้สอดคล้องตามกายภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ

โดยสำนักการโยธาได้ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวงเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างทางเท้าและผิวจราจรถาวรข้างทางลอดตลอดแนวโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม