หน้าแรก > เศรษฐกิจ

พาณิชย์แจ้งข่าวดี เงินประกันรายได้ข้าวงวด 23 ชดเชย 3 ชนิดข้าว รับส่วนต่างโอนเข้าบัญชี 22 มี.ค.นี้

วันที่ 18 มีนาคม. 2023 เวลา 11:54 น.


พาณิชย์แจ้งข่าวดี เงินประกันรายได้ข้าวงวด 23 ชดเชย 3 ชนิดข้าว รับส่วนต่างโอนเข้าบัญชี 22 มี.ค.นี้ สร้างเงินชาวนาไทยอีก 5,903 ครัวเรือน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว ปี 4  ซึ่งราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 23 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11-17 มี.ค. 66 ดังนี้

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,612.20 บาท ชดเชยตันละ 387.80 บาท

3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,914.64 บาท ชดเชยตันละ 85.36 บาท

4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,918.67 บาท ชดเชยตันละ 81.33 บาท

5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,190.67 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

ซึ่ง ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดที่ 23 ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 5,903 ครัวเรือน

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม