หน้าแรก > การเมือง

นายกฯ บินขึ้นเหนือ ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 17 มีนาคม. 2023 เวลา 08:56 น.


17 มี.ค. 66 นายกฯ บินขึ้นเหนือ ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล รับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก กลุ่ม 10 จังหวัดภาคเหนือ

ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่
- โครงการฟื้นฟูสุขภาพช่องปากด้วยรากฟันเทียมที่พัฒนาขึ้นเอง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และด้านพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
- การพัฒนา AI เพื่อช่วยเหลือการทำงานและดูแลสุขภาพ
- การพัฒนาแปรรูปพืชพื้นบ้าน/ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อชุมชน

ตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม