หน้าแรก > ภูมิภาค

พ่อเมืองเน้นย้ำ ผ้าไทยสวมใส่ได้ในทุกช่วงวัยและทุกโอกาส พร้อมพัฒนาต่อยอดผ้าเมืองนครฯ สู่แฟชั่นระดับสากล ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2024 เวลา 02:36 น.


พ่อเมืองเน้นย้ำ ผ้าไทยสวมใส่ได้ในทุกช่วงวัยและทุกโอกาส พร้อมพัฒนาต่อยอดผ้าเมืองนครฯ สู่แฟชั่นระดับสากล ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จ.นครศรีธรรมราช

(26 พ.ค.67) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช อย่างยิ่งใหญ่ 9 วัน 9 คืน เพื่อส่งเสริม SOFT POWER นครศรีธรรมราช รักษาเอกลักษณ์ สืบสาน ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชุมชนตามวิถีชาวนคร ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก จำนวน 3 ชุด โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทย ช่วยฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ เรื่องราวประจำภูมิภาค เป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนคนไทย ตนจึงได้มอบหมายให้ นายจตุพล  ศรีดำ  พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พัฒนาการทุกอำเภออำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม เดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะเชิญชวน และชี้ให้เห็นว่าผ้าไทยสามารถใส่ได้ในทุกช่วงวัยและทุกโอกาส เพราะหากพี่น้องประชาชน สวมใส่ผ้าไทยจนกลายเป็นวิถีชีวิต จะส่งผลถึง การสืบสาน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษในด้านหัตถศิลป์และหัตถกรรม อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ก่อเกิดการใช้เงินหมุนเวียนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี กล่าวต่อว่า การเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น  3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เดินแบบผ้าไทยชุดวัฒนธรรม จำนวน 5 คน ชุดที่ 2 เดินแบบตัวแม่แคร์ผ้าไทย จำนวน 32 คน และชุดที่ 3 ประกวดเดินแบบ Collection ผ้าไทย 3 ช่วงวัย ประกอบด้วย วัยเด็ก วัยทำงาน วัยสูงอายุ จำนวน 8 ทีม ซึ่งผลการประกวด ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมรักนบพิตำ รักผ้าย้อมสีธรรมชาติ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมมังคุดหวานลานสกา

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมพิมพ์ใบ พิมพ์ใจ รางวัลชุดแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมสิชลคนงามชายทะเล รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมชะอวดโมเดล ทีมต่างถิ่นต่างวัย รวมใจรักผ้าไทย และทีมภูผาถ้ำพรรณรา

"การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาไทย สู่การขับเคลื่อน Soft Power ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สืบทอดทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถพัฒนาและต่อยอดผ้าที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โดดเด่นไปสู่แฟชั่นสากลทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก รวมถึง เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาสวมใส่ผ้าไทย ในทุกช่วงวัยและทุกโอกาส รวมทั้งส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกมากมาย ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ นำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวชมงาน พลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถเลือกซื้อสินค้าของดีจังหวัดนครศรีธรรมราชที่คัดสรร ทั้งหมดมาไว้ในงานนี้ รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช "นายขจรเกียรติฯ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

ข่าวยอดนิยม