หน้าแรก > สังคม

กปภ. ลุยต่ออบรมช่างประปาฟรี จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 เมษายน 2024 เวลา 15:57 น.


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ลุยต่อจัดอบรมฟรี ฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี ให้มีความรู้เบื้องต้นด้านระบบประปา เป็นรุ่นสุดท้ายของปี 2567 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า  กปภ. ร่วมกับ กพร. จัดโครงการฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน ในหลักสูตร “การสำรวจ ติดตั้ง ซ่อมแซมท่อประปาในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเบื้องต้นด้านระบบประปาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว สำหรับครั้งนี้จัดอบรมเป็นรุ่นสุดท้ายของปี 2567 ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567 ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้โดยการฝึกอบรมแบบบรรยาย สาธิต พร้อมปฏิบัติจริง จากวิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงของหน่วยงาน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพช่างประปาตลอดจนการถ่ายทอดเทคนิคการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับช่างประปาเพื่อให้สามารถผลิตสื่ออย่างง่ายได้ด้วยตนเอง อันเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการประกอบอาชีพต่อไป

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของประชาชน และพร้อมที่จะสานต่อโครงการดี ๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนได้มีรายได้ที่มั่นคงตอบรับความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ของ กปภ. ได้ที่ 1) เฟซบุ๊กแฟนเพจ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 2) Line Official @pwathailand 3) เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th หากไม่ได้รับความสะดวกหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม