หน้าแรก > สังคม

เยาวชนไทย สูบบุหรี่มวนลดลง แต่หันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่ม 17.6% ในปี 2565

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 10:01 น.


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สสส. เผยข้อมูลการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทย อายุ 15-24 ปี พบว่า อัตราการสูบบุหรี่มวนลดลง เยาวชนหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และยังมีผลสำรวจจาก Global Youth Tobacco Survey หรือ GYTS ปี 2565 พบเด็กและเยาวชน อายุ 13-15 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จาก 3.3 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2558 มาเป็น 17.6 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2565

โดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ, องค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขของไทย ระบุว่า แต่ละปี จะมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่มากกว่า 80,000 คน และมีกว่า 6,000 คน เสียชีวิตจากควันบุหรี่มือ 2

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. ลงพื้นที่ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี นำร่องพื้นที่สาธารณะปราศจากเหล้า-บุหรี่ ดึงเครือข่ายคนรุ่นใหม่ เร่งสร้างสร้างความรู้ ความเข้าใจ สกัดไม่ให้ยุ่งเกี่ยวของมึนเมา และให้ตระหนักถึงพิษภัยของควันบุหรี่ และควันบุหรี่มือ 2 ทำให้บางแสน เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำหรับทุกคนในครอบครัว สอดรับกับการที่รัฐบาลประกาศฉลองสงกรานต์ 21 วัน และบางแสนก็ขึ้นชื่อเรื่องวันไหล ทุกคนจะได้ไปท่องเที่ยวกันแบบสบายใจ

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม