หน้าแรก > ภูมิภาค

จ.พิษณุโลก น้ำท่วม 2 อำเภอ สถานการณ์ปัจจุบัน ระดับน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้น

วันที่ 19 กันยายน 2023 เวลา 16:38 น.


นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก รายงานสถานการณ์อุทกภัย สรุป ณ วันที่ 19 กันยายน 2566 เนื่องจากได้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2566 จึงทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

1. อำเภอวังทอง มีน้ำหลากเข้าพื้นที่ทางการเกษตร (นาข้าว) ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2566 ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน 688 ไร่ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 111 หลังคาเรือน ดังนี้
1.1 ตำบลชัยนาม 
        - หมู่ที่ 3 จำนวน 30 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน 150 ไร่
        - หมู่ที่ 5 จำนวน 30 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน 300 ไร่
        - หมู่ที่ 7 จำนวน 10 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน 70 ไร่
        - หมู่ที่ 8 จำนวน 4 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน 20 ไร่
        - หมู่ที่ 9 จำนวน 20 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน 60 ไร่
1.2 ตำบลวังนกแอ่น
       - หมู่ที่ 1 จำนวน 17 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน 88 ไร่ 
         > สถานการณ์ปัจจุบัน ระดับน้ำลดลงแต่ยังคงท่วมขังในพื้นที่การเกษตร 
2. อำเภอนครไทย มีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคม ในวันที่ 19 กันยายน 2566 ได้รับความเสียหาย จำนวน 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน ดังนี้ 
2.1 ตำบลนครไทย 
       - หมู่ที่ 7 น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและถนนสายเลียบคลองจิกไปถึงหนองทองน้ำเป็นระยะ น้ำสูงประมาณ 0.10 เมตร ระยะทางประมาณ 500 เมตร รถสามารถสัญจรได้ โดยมีบ้านบริเวณเลียบคลองจิกถูกน้ำท่วม จำนวน 3 หลัง 
2.2 ตำบลยางโกลน 
       - หมู่ที่ 8 บ้านกกม่วง น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ โดยมีบ้านถูกน้ำท่วม จำนวน 2 หลัง บริเวณสะพานเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านวังชมพู กับบ้าน กกม่วง มีน้ำท่วมขัง รถสามารถสัญจรได้ปกติ
      - หมู่ที่ 9 บ้านวังชมพู น้ำท่วมขังในพื้นที่ ราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลังคาเรือน
2.3 ตำบลเนินเพิ่ม 
       - หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว บ้านเรือนถูกน้ำท่วมจำนวน 3 หลัง ระดับน้ำท่วมผิวถนนสูง 20 ซม. ยาว 200 เมตร ขณะนี้ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกหน่วยเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด 


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวยอดนิยม