หน้าแรก > สังคม

"กรมทะเลและชายฝั่ง" สำรวจสัตว์ทะเลหายาก-ใกล้สูญพันธุ์ 3 ชนิด ชายฝั่งอ่าวไทย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2023 เวลา 11:11 น.


กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี  โดยเมื่อวันที่ 18-19 และ 22-25 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี

พบสัตว์ทะเลหายาก จำนวน 3 ชนิด คือ

1. วาฬบรูด้า (Bryde’s whale : Balaenoptera edeni) จำนวน 14 ตัว ทราบชื่อจำนวน 7 ตัว ได้แก่ แม่ตองอ่อนกับเจ้าต้องตา แม่กันยากับเจ้ามาลี แม่สดใสกับลูกตัวใหม่
แม่ศรีสุขกับลูกตัวใหม่ เจ้ามีทรัพย์ และไม่ทราบชื่อ จำนวน 7 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างจากฝั่ง 12-15 กิโลเมตร

2. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless Porpoise : Neophocaena phocaenoides) จำนวน 5 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างจากฝั่ง 12-15 กิโลเมตร

3. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin : Orcaella brevirostris) จำนวน 14 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำรวจพบ พบมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์ดี และเกณฑ์เฝ้าระวังในแม่ให้นมลูก และพบรอยโรค Tattoo Skin Disease (TSD) บนผิวหนังวาฬบรูด้าจำนวน 9 ตัว ได้แก่ แม่กันยา แม่ตองอ่อน แม่ศรีสุข แม่สดใส เจ้ามีทรัพย์ และวาฬไม่ทราบชื่อจำนวน 4 ตัว ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป

ที่มา  เฟซบุ๊ก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

ข่าวยอดนิยม