หน้าแรก > การเมือง

ผลเลือกตั้ง 2566 : กกต.เตรียมประกาศผลเลือกตั้งทางการ ส.ส.ก้าวไกล เหลือ 151 คน เพื่อไทย 141 คน ภูมิใจไทย 71 คน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2023 เวลา 20:09 น.


กกต.เตรียมประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ส.ส.ก้าวไกล เหลือ 151 คน เพื่อไทย 141 ขณะที่ภูมิใจไทย 71 คน พบผู้ใช้สิทธิร้อยละ 75.71 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ครบทั้ง 400 เขตแล้ว และเตรียมที่จะประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยพบว่า จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71

การเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
- บัตรดี 37,190,071 บัตร คิดร้อยละ 94.12 
- บัตรเสีย 1,457,899 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.69 
- บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 866,885 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19

ผลการนับคะแนน พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส. 112 คน , พรรคก้าวไกล ได้ ส.ส. 112 คน , พรรคภูมิใจไทย ได้ ส.ส. 68 คน , พรรคพลังประชารัฐ ได้ ส.ส. 39 คน , พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ ส.ส. 23 คน , พรรคประชาธิปัตย์ ได้ ส.ส. 22 คน , พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ ส.ส. 9 คน , พรรคประชาชาติ ได้ ส.ส. 7 คน , พรรคไทยสร้างไทย ได้ ส.ส. 5 คน , พรรคเพื่อไทรวมพลัง ได้ ส.ส. 2 คน และพรรคชาติพัฒนากล้า ได้ ส.ส. 1 คน

การเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 
- บัตรดี 37,522,746 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.96 
- บัตรเสีย 1,509,836 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.82 
- บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 482,303 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.22

โดยผลการคิดคำนวณคะแนนค่าเฉลี่ย ส.ส. 1 คน คือ 375,227.34 คะแนน ทำให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนมาจาก 17 พรรค ประกอบด้วย

1.พรรคก้าวไกลได้คะแนน 14,438,851 คะแนน ได้ส.ส. 39 คน
2.พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 10,962,522 คะแนน ได้ส.ส. 29 คน
3.พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 4,766,408 คะแนน ได้ส.ส. 13 คน
4.พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 1,138,202 คะแนน ได้ส.ส.3 คน
5.พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 925,349 คะแนน ได้ส.ส. 3 คน
6.พรรคประชาชาติ ได้คะแนน 602,645 คะแนน ได้ส.ส. 2 คน
7.พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 537,625 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน
8.พรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนน 351,376 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน
9.พรรคไทยสร้างไทย ได้คะแนน 340,178 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน
10. พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้คะแนน 273,428 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน
11.พรรคใหม่ ได้คะแนน 249,731 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน พรรค
12. ชาติพัฒนากล้า ได้คะแนน 212,676 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน
13. พรรคท้องที่ไทย ได้คะแนน 201,411 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน
14.พรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนน 192,497 คะแนนได้ส.ส. 1 คน
15.พรรคเป็นธรรมได้คะแนน 184,817 คะแนนได้ส.ส. 1 คน
16.พรรคพลังสังคมใหม่ ได้คะแนน 177,379 คะแนนได้ส.ส. 1 คน
17. พรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้คะแนน 175,182 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน

ทั้งนี้ ในส่วนของ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ก่อนหน้านี้ในระบบ ECT REPORT แสดงจำนวนว่าพรรคก้าวไกลได้ 113 ที่นั่ง และพรรคภูมิใจไทยได้ 67 ที่นั่งนั้น เนื่องจากการลงข้อมูลในส่วนของผลการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ปราจีนบุรี ยังไม่สมบูรณ์ โดยจากรายงานประกาศ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ปราจีนบุรี เรื่องผลการนับคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/1) นั้น พบว่า นายสฤษดิ์ บุตรเนียร จากพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ทำให้จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลคือ 112 ที่นั่ง และพรรคภูมิใจไทย 68 ที่นั่ง ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเพียงผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น ยังไม่ใช่การพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของกกต.

รวมจำนวน ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีราย

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวน ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อแล้ว พรรคก้าวไกล ได้ส.ส.รวม 151 คน พรรคเพื่อไทย 141 คน พรรคภูมิใจไทย 71 คน พรรคพลังประชารัฐ 40 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 36 คน พรรคประชาธิปัตย์ 25 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 10 คน พรรคประชาชาติ 9 คน พรรคไทยสร้างไทย 6 คน

พรรคชาติพัฒนากล้า 2 คน พรรคเพื่อไทรวมพลัง 2 คน พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคใหม่ พรรคท้องที่ไทย พรรคเป็นธรรม พรรคพลังสังคมใหม่ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้ส.ส.พรรคละ 1 คน
 

ข่าวยอดนิยม