หน้าแรก > สังคม

รมว.เกษตรฯ ให้ความมั่นใจไม่พบ ซีเซียม-137 ปนเปื้อนผักผลไม้ ในจังหวัดปราจีนบุรี ยันปลอดภัย 100%

วันที่ 22 มีนาคม. 2023 เวลา 15:34 น.


วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีสารซีเซียม-137 (Caesium-137) ในจังหวัดปราจีนบุรี ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร มีลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อจำนวนมาก เนื่องจากกังวลสารปนเปื้อนนั้น ยืนยันว่ายังไม่มีสารปนเปื้อนดังกล่าวในสินค้าเกษตรชนิดใด

โดยระบุ จากการตรวจสอบ โดยเฉพาะบริเวณรอบโรงงานที่เป็นข่าวปริมาณสารปนเปื้อนที่อยู่ในอากาศยังไม่อยู่ในระดับที่อันตรายและไม่เกินมาตรฐาน จึงให้ความมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรยังมีความปลอดภัย 100% โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบและประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบสารปนเปื้อนนี้ เชื่อว่าไม่มีผลกระทบต่อสินค้าเกษตรอย่างแน่นอน

โดยในวันนี้ (22 มี.ค.66) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร ในงาน “ติดตลาดเกษตร…Fresh Fruits From Farm” ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ระหว่างวันที่ 21 – 26 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 – 17.00 น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และรองรับผลไม้ทั้งสดและแปรรูปของเกษตรกร เช่น มะยงชิด มะปราง มะม่วง มะขาม ทุเรียน มังคุด และผลไม้เมืองร้อนอื่น ๆ ที่กำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภคได้รับทราบและสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดี มีมาตรฐานตลอดจนเปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักของตลาดเพิ่มขึ้น

ข่าวยอดนิยม