หน้าแรก > ภูมิภาค

ก.วัฒนธรรม ชู Soft Power โนราระดับโลก จัดงาน "โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน" รำบวงสรวงถวายพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว

วันที่ 19 มีนาคม. 2023 เวลา 22:56 น.


ก.วัฒนธรรม ชู Soft Power โนราระดับโลก จัดงาน "โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน" รำบวงสรวงถวายพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว

(เมื่อ 18 มี.ค.66) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ 4 ครูต้นโนรา วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในโอกาสนี้ ปลัดวธ. และผอ. ส.ส.ท ร่วมกันยกพานราดแก่ราชครูโนรา จุดเทียนชัย ถวายตาหลวง ถวายตายายครูหมอโนรา ชมการแสดง “ออกพราน นางทาสี” ชมการ รำบวงสรวงถวายพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว และ 4 ครูต้นโนรา

ทั้งนี้ ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนต่อยอด ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินโนราในฐานะศิลปินแห่งชาติ ถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านโนราให้แก่เยาวชน สนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย จัดให้มีเวทีการแสดงโนราในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่าความสำคัญของโนรา ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ประชาชนชาวไทยได้ภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของโนรามาอย่างต่อเนื่อง

สถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสืบทอดโนรา ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “โนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2566 ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการต่อยอดหลังจากยูเนสโกประกาศให้ “โนรา” ศิลปะท้องถิ่นใต้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หรือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจต่อเรื่องราวของโนราในเนื้อหาและมุมมองที่หลากหลายและลงรายละเอียดในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

 

ข่าวยอดนิยม