หน้าแรก > การเมือง

นายกฯ ตรวจติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้โครงการป่าในเมือง Ratsada Green in the city จ.ภูเก็ต

วันที่ 19 มีนาคม. 2023 เวลา 15:25 น.


นายกฯ ตรวจติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้โครงการป่าในเมือง Ratsada Green in the city จ.ภูเก็ต กำชับดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ย้ำใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างยั่งยืน ขอชุมชนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ พร้อมเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุข

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (19 มีนาคม 2566) เวลา 13.00 น. ณ ชุมชนบ้านกิ่งแก้ว เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการป่าในเมือง Ratsada Green in the city “ท่องป่าเลน ถิ่นเกาะสิเหร่ แลลิง อิงธรรมชาติ” ที่มุ่งพัฒนาพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน ซึ่งได้รับการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เนื้อที่ 678 ไร่ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การเดินทางมาราชการจังหวัดภูเก็ตในวันนี้มาในนามของนายกรัฐมนตรีคนเดิมของทุกคนด้วยใจสู่ใจ ยืนยันว่ามาดูแลทุกข์สุขของประชาชนในสิ่งที่รัฐบาลได้ดูแลและได้ทำไปแล้ว ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจทำเพื่อแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข ถูกกฎหมาย มีที่อยู่ที่ทำกัน มีชีวิตที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัย พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นอีกหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ดำเนินการมาโดยตลอด และต้องการเห็นพื้นที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างความสุข สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติเป็นมรดกให้ลูกหลาน เป็นป่าชุมชน และคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างมีความสุข ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 50 เมืองท่องเที่ยวของโลก การตัดสินใจเปิดภูเก็ตแซนด์บอกซ์ช่วงสถานการณ์โควิด นับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อฟื้นฟูประเทศจากภาคการท่องเที่ยว และในวันนี้ภูเก็ตถือเป็นหน้าตาของประเทศ ขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มเพื่อดึงดูดใจคนทั่วโลก รอยยิ้มสยามเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความจริงใจที่มีให้กับทุกคน ขอให้มีความรักมีความสามัคคีกัน นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานสำคัญระดับโลก ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ดูแลความสะอาดของพื้นที่ให้เรียบร้อย รักษาต้นทุนธรรมชาติที่สวยงามไว้ รวมทั้งวัฒนธรรมวัดวาอาราม โบราณสถาน และการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อทำให้เมืองภูเก็ตเจริญเติบโตต่อไป และขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลมีความตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ปัญหาบางอย่างอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ รัฐบาลจะบริหารจัดการให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ และประสบความสำเร็จในที่สุด เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสด้วยความเท่าเทียม มีรายได้ และทำให้ประเทศชาติเข้มแข็ง ขอให้ทุกคนไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่ขัดแย้งกัน ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสามแกนหลักของประเทศไทย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ช่วยกันท่ามกลางเศรษฐกิจที่ขณะนี้ยังมีความผันผวน แต่ประเทศไทยยังสามารถไปได้ ขอให้ทุกคนใช้ศักยภาพของพื้นที่ในการช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ แล้วขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน ขณะนี้ประเทศก้าวหน้ามาไกลแล้วอย่าได้กลับไปที่เดิมในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารักทุกคน ขออวยพรให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุข และร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปเพื่อให้ประเทศพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคง

สำหรับโครงการรัษฎาป่าในเมืองฯ จะมีการจัดทำเส้นทางและพัฒนาแหล่งการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน เก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชและสัตว์ในพื้นที่ พร้อมเป็นศูนย์รวมแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ลิง เพื่อสงวนอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมของภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน ในการบริหารจัดการป่าชายเลนในเมืองให้เกิดความสมบูรณ์และยั่งยืน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รองรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ภายหลังตรวจติดตามโครงการฯ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านกิ่งแก้ว ซึ่งเป็นรายการอาหารที่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อนำมารับประทานร่วมกัน เช่นข้าวยำ เต้ากั้ว ต้มขาหมูใบชะมวง แกงหยวกไก่ แกงส้มผักรวม ปลาแดดเดียวทอด น้ำพริกยำพร้อมชุดผักสด-ผักลวกและของหวาน ได้แก่ โอ้เอ๋ว ไอศกรีมกะทิสด และผลไม้รวม โดยในระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน มีตัวแทนประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอวยพรวันเกิดให้นายกรัฐมนตรี ขอให้นายกรัฐมนตรีมีสุขภาพแข็งแรง ก้าวข้ามปัญหาทุกปัญหาอย่างยั่งยืนขอให้นายกรัฐมนตรีไปต่อ ขอให้ทำต่อ มีสุขภาพแข็งแรงและเอาชนะปัญหาทุกปัญหา และประชาชนได้ร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับนายกรัฐมนตรีพร้อมมอบดอกไม้ด้วย

เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อรับฟังการนําเสนอวิสัยทัศน์ เรื่อง “อันดามันพร้อม” และมอบทิศทางอนาคตอันดามัน ต่อไป  

ข่าวยอดนิยม