หน้าแรก > เศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรี หารือผู้ก่อตั้ง Grab พร้อมร่วมเสริมแกร่งการท่องเที่ยวไทย ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่อนาคต กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและฟื้นฟูเศรษฐกิจมหภาค

วันที่ 27 พฤษภาคม 2024 เวลา 15:14 น.


วันนี้ (27 พฤษภาคม 2567) เวลา 10.15 น. นายแอนโธนี ตัน (Mr. Anthony Tan) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Grab เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกฯ ยินดีในโอกาสพบกันวันนี้ เชื่อว่าเป็นโอกาสดีในการหารือขยายความร่วมมือตามเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่อนาคต โดยที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยสำคัญกับระบบเศรษฐกิจ ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น กระจายรายได้ และส่งผลสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจมหาภาค จึงหวังว่า Grab จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายนี้ รวมทั้งร่วมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ด้านผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Grab กล่าวว่า Grab พร้อมร่วมมือกับนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืน ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การเดินทางปลอดภัยและไร้รอยต่อ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า การสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวคำนึงถึงในการเดินทางเป็นลำดับต้น ซึ่งนายกฯ ยืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสูงสุด และเป็นประเด็นที่รัฐบาลเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางอย่างปลอดภัยในประเทศไทย

นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้กล่าวว่า รัฐบาลยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว หรือ เมืองรอง ที่ปัจจุบันรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวหันมาสนใจเดินทางไปยังเมืองรองมากขึ้น โดยรัฐบาลมีแผนจะยกระดับสนามบินทั่วประเทศ สนับสนุนการเดินทางของนักท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวไทย และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ สู่เมืองรองได้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า โครงสร้างพื้นฐานในการเดินทาง การคมนาคมขนส่ง เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สำคัญ โดยนายกฯ ย้ำว่ารัฐบาลพัฒนาการดำเนินการด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และในปีหน้าจะเป็นปีสำคัญด้านการท่องเที่ยวของไทย

ข่าวยอดนิยม