หน้าแรก > เศรษฐกิจ

สายออมต้องรีบคว้า! ออมสินออกเงินฝากต่อเนื่อง ฝากสั้นกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน ฝากยาวกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน รับดอกเบี้ยสูง เริ่มวันนี้ – 30 มิ.ย. 67

วันที่ 15 พฤษภาคม 2024 เวลา 12:02 น.


เงินฝากดอกเบี้ยสูงจนใครๆก็ต้องรีบคว้า…ทั้งเงินฝากระยะสั้นและเงินฝากระยะยาว กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67 ฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

  • เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 1.82% ต่อปี 
    (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.14% ต่อปี)
  • เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน รับดอกเบี้ยคุ้ม 1.53% ต่อปี 
    (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.80% ต่อปี)

เงื่อนไข
- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
- ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
- ฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
- *บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
- ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก

ฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67
รายละเอียดเพิ่มเติม > https://shorturl.asia/rj6JM

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

#ใช้เป็นเท่ากับออม #เงินฝากมั่นคงรัฐบาลคุ้มครองเงินฝากทุกบาท #เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
#GSBsocialbank #GSBsociety

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม