หน้าแรก > ภูมิภาค

ชาวพุทธนับหมื่นคน เดินทางร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระ ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ศิษย์เอกครูบาศรีวิชัย

วันที่ 5 มีนาคม. 2024 เวลา 02:38 น.


ชาวพุทธนับหมื่นคน เดินทางร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระ ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ศิษย์เอกครูบาศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 นับเป็นวันครบรอบการมรณภาพ 47 ปี ของครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี มีการจัดพิธีทำบุญครบรอบมรณะกาล ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชนนับหลายพันคนร่วมกันประกอบพิธี ซึ่งในวันนี้มีการแห่ขบวนครัวตาน หรือ ขบวนแห่เครื่องอุปโภคบริโภค วัตถุสิ่งของต่างๆ ที่จะถวายพระสงฆ์ ซึ่งจะตั้งขบวนแห่ครัวตานยาวกว่า 5 กม. มีครัวตานขนาดใหญ่และเล็กราว 100 ครัวตานจากทุกหัววัด พร้อมกับจะมีพิธีอัญเชิญสรีระพระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี จากวิหารพระเวียงแก้วสัจจะ ภายในวัดไปยังโฮงหลวง ระยะทางเกือบ 20 เมตร เพื่อทำพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี  

“ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี” เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ เดิมชื่อ “จำปี” เกิดในครอบครัวของผู้ที่มีฐานะยากจน บ้านแม่ตืน อ.ลี้ เมื่ออายุ 16 ปีมารดาได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพระครูบาศรีวิชัย ซึ่งพระครูบาศรีวิชัยได้ทำการบรรพชาให้เป็นสามเณร จนอายุครบ 22 ปี ก็ได้ทำการอุปสมบทให้เป็นพระภิกษุ

ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ได้ปฏิบัติธรรมเดินตามรอยทางของพระครูบาศรีวิชัย ผู้เป็นพระอาจารย์ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและพระพุทธศาสนาไว้อย่างมากมาย ในปี พ.ศ. 2497 เป็นประธานสร้าง รพ.ลำพูน ด้วยงบประมาณในการสร้างจากชาวบ้าน ที่ได้ร่วมทำบุญบริจาคให้ครูบาขาวปีเมื่อวันพ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดลำพูน ในข้อหาหนีทหารเกณฑ์ ที่ถูกคุมขังเป็นเวลานานถึง 6 เดือน

นอกจากนี้ ยังสร้างอาคารเรียนโรงเรียนประชาบาลต่างๆ ทั่วภาคเหนือ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ จะสังเกตได้จากรูปวัว ซึ่งรูปนักษัตรปีเกิดของครูบาอภิชัยขาวปีที่ปรากฏจารึกติดไว้ตามหน้าจั่วอาคารเรียนที่ครูบาขาวปีได้เป็นผู้สร้างไว้ทุกแห่ง นอกจากนี้ก็มีวัดวาอารามต่างๆ นับจำนวนมากกว่า 100 วัด

ด้วยอานิสงส์แห่งการเป็นพระนักพัฒนา และรักษาศีลภาวนามาตลอดเมื่อครั้งยังมีชีวิต แม้ครูบาอภิชัยขาวปี จะมรณภาพไปแล้วนานถึง 47 ปี แต่สรีระสังขารก็ยังคงไม่มีการเน่าเปื่อยเป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนัก ด้วยเหตุนี้ครูบาอภิชัยขาวปีจึงเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

ขอบคุณภาพจาก อบจ.ลำพูน 

 

 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม