หน้าแรก > สังคม

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานนาม มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 เวลา 15:11 น.


ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานนาม มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานนามใหม่แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็น “มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ชื่อภาษาอังกฤษ “Srisavangavadhana Foundation under Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana” โดยมี เครื่องหมายมูลนิธิ เป็นวงรีแนวตั้ง 2 ชั้น อัญเชิญตราอักษร จ.ภ. อันเนื่องจากพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้พระจุลมงกุฎ สีเหลืองทอง อันเป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ ประดับภายในวงรีแนวตั้งชั้นในบนพื้นสีส้มอิฐ วงรีชั้นนอก มีเส้นรอบวงสีน้ำเงิน ภายในมีลวดลายประจำยาม สีเหลืองทอง 3 ดอก พร้อมเส้นสีเหลืองทอง 2 เส้น โดยลากขาวข้างละ 1 เส้น ขนานรอบวงทั้งสองข้างระหว่างดอกภายในครึ่งวงกลม อันแสดงถึงพระปรีชาชาญยิ่งด้านศิลปะและวัฒนธรรม และพระบารมีปกป้องรักษาให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและโรคภัยทั้งปวง ด้านล่างมีตัวอักษรว่า มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บนพื้นสีขาว

มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถานพยาบาลในกำกับของรัฐ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ฯ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับการแพทย์ไทยให้ก้าวไกลจนถึงระดับสากล พัฒนาประเทศชาติ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกถิ่นฐานอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิ ฯ ยังเป็นศูนย์กลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสานหัวใจแบ่งปันผ่านโครงการสิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลจากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในทุกถิ่นฐานเพื่อให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสากล พร้อมทั้งช่วยกันสนับสนุนให้ประชาชนของประเทศของสังคมไทยมีสุขภาวะที่ดีและแข็งแรง เป็นกำลังของประเทศต่อไป

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนกับ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 942-3-00099-2 เพื่อสร้างการแพทย์ไทยก้าวหน้ากับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หรือสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์การกุศลลายเสือจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ในโครงการสิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ฯ ได้ที่ร้านมูลนิธิ ฯ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง , อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE มูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ (@srisavangavadhana) ทั้งนี้ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2566 ที่ได้ใบรับเงินบริจาคในนามมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามปกติ โดยในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรมสรรพากร ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยรับบริจาคเป็น มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน มีเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0 9930 00405 98 6 เป็นหมายเลขเดิม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 64 586 5045

ข่าวยอดนิยม