หน้าแรก > นวัตกรรม

ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรม 'อ่างความเย็นบำบัด' (Cryopool) ฝีมือคนไทยครั้งแรก

วันที่ 5 ตุลาคม 2023 เวลา 14:48 น.


"ความเย็นบำบัด" (Cryotherapy) นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก ด้วยฝีมือคนไทย โดยอาจารย์แพทย์นวัตกรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้นักกีฬาผู้เสียสละได้มี "อ่างความเย็นบำบัด" (Cryopool) จากการประสานองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์กีฬาเข้ากับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศระดับโลกครั้งแรก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกการกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในฐานะอาจารย์แพทย์นวัตกรผู้ประสบความสำเร็จจากการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม "อ่างความเย็นบำบัด" (Cryopool) ว่า เกิดจากความร่วมมือกับภาคเอกชนผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศระดับโลก 

โดยได้ทดลองใช้ครั้งแรกกับนักกีฬาเทควันโดในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เตรียมต่อยอดขยายผลพัฒนาต่อระบบ AI ให้สามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ และง่ายต่อการติดตั้ง และเคลื่อนย้ายได้ด้วยตัวเอง

จากการทดลองให้นักกีฬาได้ลงแช่อาบน้ำใน "อ่างความเย็นบำบัด" (Cryopool) ต้นแบบที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลให้มีความเย็นคงที่ระหว่าง 13 – 15 องศาเซลเซียส โดยให้มีระดับความลึกถึงทรวงอกเป็นเวลาประมาณ 10 – 15 นาที พบว่าสามารถบรรเทาความเมื่อยล้า เจ็บปวด และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาได้เป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมายต่อไปพร้อมเจาะกลุ่มนักกีฬาอาชีพ นอกจากเทควันโด ได้แก่ ฟุตบอล แบดมินตัน ตลอดจนนักกรีฑา นักวิ่งมาราธอน และไตรกีฬา ฯลฯ ซึ่งสามารถใช้หลังการออกกำลังกายได้ทันที

"อ่างความเย็นบำบัด" (Cryopool) ที่สร้างขึ้นเป็นต้นแบบดังกล่าว ใช้แอร์คอนเดนเซอร์ขนาด 30,000 บีทียู ภายใต้หลักการทำความเย็น และใช้กำลังไฟเช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศ พร้อมมั่นใจได้ในความปลอดภัย เนื่องจากเป็นการติดตั้งระบบทำความเย็น และระบบไฟฟ้าที่แยกส่วนกัน

โดยถือเป็นตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมจากโจทย์จริง เพื่อแก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ก้าวต่อไปที่จะขยายผลพัฒนา "Cryopool" ให้เชื่อมต่อระบบ AI ซึ่งสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ ง่ายต่อการติดตั้ง และเคลื่อนย้าย จะเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลักดัน "Cryopool" ในเฟสต่อไป ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มการเข้าถึงในวงกว้างให้มากขึ้น

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.thภาพจาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม