หน้าแรก > ภูมิภาค

จับ ! 2 ผู้ต้องหา ลักลอบบุกรุกป่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปลูกทุเรียนกว่า 3 ไร่

วันที่ 10 กรกฎาคม 2024 เวลา 11:30 น.


10 กรกฎาคม 2567 - นายสมเจตน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้รับรายงานจาก นายกิตติศักดิ์ สมศรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) ได้จับกุมผู้ต้องหาบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อปลูกทุเรียน จำนวน 2 ราย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.38น. เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ภายในพื้นที่รับผิดชอบ ขณะลาดตระเวนมาถึงบริเวณป่าคลองแห้ง ท้องที่บ้านบางเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ยินเสียงบุคคลกำลังบุกรุกแผ้วถางป่า เจ้าหน้าที่จึงได้กระจายตัวเข้าตรวจสอบโดยรอบพื้นที่ และพบชาย จำนวน 2 คน กำลังใช้มีดพร้าตัดโค่นต้นไม้ในพื้นที่ป่า เจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนตัวโอบล้อมเข้าใกล้ชายทั้ง 2 คน

ขณะเคลื่อนตัวเข้าใกล้จนจะถึงตัวชายทั้ง 2 คน  จนสามารถมองเห็นใบหน้าของชายทั้ง 2 คน ได้อย่างชัดเจน คณะเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ หลังจากสิ้นเสียงแสดงตัวเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้ จำนวน 1 คน ซึ่งในมือได้ถือมีดพร้าไว้ หลังจากควบคุมตัวเรียบร้อย ชายที่ถูกควบคุมตัวได้โทรเรียกชายที่วิ่งหลบหนีให้มามอบตัว จากการตรวจสอบพบ มีการบุกพื้นที่บุกรุก จำนวน 3 - 3 - 20 ไร่ โดยมีการถางป่าเป็นช่อง และนำเมล็ดทุเรียนปลูกแทรกไว้ในพื้นที่ป่า

หลังจากตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่จึงนำตัวชายทั้ง 2 คน ทราบชื่อภายกลัง คือ นายจรัญ อายุ 60 ปี และนายไพฑูรย์ อาศัยอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พร้อมของกลางมีดพร้า 1 เล่ม ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย ดำเนินคดีตามกฎหมายฐานความผิด

1. ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ฐาน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบมาตรา 72 ตรี วรรคหนึ่ง

2. ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง ฐาน ยึดถือครอบครองทำประโยชน์ ก่อสร้าง แผ้วถาง  หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบมาตรา 31 วรรคสอง (3)

3. ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ฐาน เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบมาตรา 96

4. ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 55 (2) ฐาน ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือทำด้วยประการใดให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบมาตรา 99 วรรคสอง

5. ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 55 (5) ฐาน ทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือเสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบมาตรา 100

6. ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 55 (6) ฐาน ปลูกต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบมาตรา 102

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม