หน้าแรก > เศรษฐกิจ

เกณิกา เผย กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนการปลูกกาแฟทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2024 เวลา 05:00 น.


เกณิกา เผย กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนการปลูกกาแฟทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี

(8 ก.ค. 67) น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในเรื่องเกษตรกรรมที่ต้องการให้เกษตรกรทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯจึงดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนประเภทกาแฟ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน ในด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนประเภทกาแฟในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการกระบวนผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร ตลอดจนการด้านการตลาดที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ และสอดคล้องกับนโยบายภาคเกษตร “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เนื่องจากกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการทางการตลาดค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง
         
สำหรับแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนประเภทกาแฟใน เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือการปลูกกาแฟ เพื่อเป็นการกระจายองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ ต้นกล้ากาแฟ ปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อการอำนวยความสะดวกเกษตรกรและการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน ในส่วนปัจจัยเรื่องน้ำ ได้เร่งรัดกรมชลประทานให้มีการสำรวจและวางแผนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกษตรอีกด้วย

 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม