หน้าแรก > เศรษฐกิจ

‘ดร.นลินี ทวีสิน’ ผู้แทนการค้าไทย หารือ ทูตคิวบา ผลักดันความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ 27 พฤษภาคม 2024 เวลา 03:59 น.


‘ดร.นลินี ทวีสิน’ ผู้แทนการค้าไทย หารือ ทูตคิวบา ผลักดันความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข

(26 พฤษภาคม 2567) ดร. นลินี หารือทูตคิวบา หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชวนจัดตั้งศูนย์การผลิตยาและเวชภัณฑ์ในไทย และใช้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียน พร้อมสนับสนุนการจัดคณะภาคเอกชนไทยเข้าร่วมงาน Havana International Fair เดือนพฤศจิกายนนี้
              
ดร.นลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยหลังจากการหารือร่วมกับนายเปโดร ปาโบล ซาน ฮอร์เฮ โรดดิเกซ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย ว่า ในปีนี้ ไทยและคิวบามีความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 66 ปี โดยที่ผ่านมามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและราบรื่นมาโดยตลอด ซึ่งตนและท่านทูตเห็นพ้องว่าทั้งสองประเทศยังมีโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในมิติอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากคิวบามีองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ก้าวหน้า ในขณะที่ไทยตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุข โดยตนได้ใช้โอกาสนี้เสนอให้ทางฝ่ายคิวบาจัดตั้งศูนย์การผลิตยาและเวชภัณฑ์ในไทย และใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ ในปัจจุบันคิวบาและไทยได้มี Joint ventures เพื่อพัฒนาและผลิตยากลุ่มชีวภัณฑ์สำหรับการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และข้ออักเสบเรื้อรัง  

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านทูตคิวบายังได้เชิญตนและคณะภาคเอกชนไทยเข้าร่วมงาน Havana International Fair ในระหว่างวันที่ 4 – 9 พฤศจิกายน 2567 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดลาตินอเมริกาและแคริบเบียนมากขึ้น ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งในด้านการเป็นแหล่งนำเข้าวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และยังเป็นตลาดส่งออกสินค้าไทย ที่มีผู้บริโภคจำนวนกว่า 600 ล้านคน นอกจากนี้ การจัดสัมมนาในหัวข้อ Flavours of Opportunities: Nourishing Trade and Investment between Thailand and Latin America โดยกระทรวงการต่างประเทศไทย ก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการให้นักธุรกิจทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร ซึ่งไทยเป็นศูนย์กลางผลิตที่สำคัญของโลก 
 

ข่าวยอดนิยม