หน้าแรก > เศรษฐกิจ

กบน. มีมติปรับขึ้นดีเซลอีก 50 สตางค์ต่อลิตร มีผล 25 พฤษภาคมนี้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2024 เวลา 15:47 น.


กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ขึ้นราคา ‘ดีเซล’ อีก 50 สตางค์ มีผลในวันพรุ่งนี้ 25 พ.ค. 

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายจ่ายน้อยลงแต่ยังขาดสภาพคล่อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเวลานี้ เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ทั้งด้านการเงินและสถานการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังมีความผันผวนต่อเนื่อง จากสถานการณ์ด้านสงครามและเศรษฐกิจ

กบน. จึงมีมติลดอัตราเงินชดเชยประเภทน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 จาก 1.94 บาท/ลิตร เป็น 1.40 บาท/ลิตร เพื่อให้กองทุนน้ำมันมีรายจ่ายประเภทน้ำมันดีเซลลดลงประมาณวันละ 38.32 ล้านบาท จากวันละ 136.70 ล้านบาท เป็น 98.38 ล้านบาท

การลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันประเภทดีเซลในครั้งนี้ ส่งผลให้ราคาขายปลีกประเภทน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เป็น 32.44 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. เป็นต้นไป

 

ข่าวยอดนิยม