หน้าแรก > สังคม

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต

วันที่ 2 เมษายน 2024 เวลา 23:58 น.


กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต

วันที่ 2 เมษายน 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ข่าวยอดนิยม