หน้าแรก > สังคม

"จิสด้า" เผยพบจุดความร้อนในประเทศ 852 จุด ส่วนเพื่อนบ้านพบมากสุด กัมพูชา 4,480 จุด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 15:10 น.


"จิสด้า" เผยพบจุดความร้อนในประเทศ 852 จุด ส่วนเพื่อนบ้านพบมากสุด กัมพูชา 4,480 จุด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 852 จุด ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร 224 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 196 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 183 จุด พื้นที่เขต สปก. 129 จุด ชุมชนและอื่นๆ 108 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 12 จุด โดยจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ชัยภูมิ 97 จุด สกลนคร 84 จุด และ กาฬสินธุ์ 55 จุด

ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านที่พบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่ กัมพูชา 4,480 จุด  ตามด้วย พม่า 1,027 จุด ลาว 699 จุด  และ เวียดนาม 256 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม