หน้าแรก > สังคม

พล.ต.อ.อดุลย์ ขึ้นเหนือผลักดัน Soft Power นวดไทยและสปาสู่ตลาดโลก

วันที่ 26 มกราคม 2024 เวลา 18:42 น.


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา นำทีม วุฒิสภาประกอบด้วย พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (wellness) รับทราบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาทักษะฝีมือด้านนวดไทยและสปาพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อผลักดัน Soft Power นวดไทยและสปาให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งนี้นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมต้อนรับและรายงานความพร้อมสถาบันเฉพาะของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาทักษะด้านการนวดและสปา

วันที่ 26 มกราคม 2567 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เยือนสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (wellness) เพื่อชมความพร้อมของสถาบันเฉพาะของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาทักษะด้านการนวดและสปา

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา กล่าวว่า  วันนี้ผมและคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มาเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ( wellness) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ หน่วยงานเฉพาะด้านในการผลิตแรงงานด้านการนวดไทย และสปาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากการเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ผมเห็นว่า มีความพร้อมเป็นอย่างมาก เห็นควร ที่จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานนี้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะฝีมือด้านนวดสปาและธุรกิจ Wellness อย่างครบวงจร

ทั้งนี้ผมได้ให้คำแนะว่าควรมีการเตรียมความพร้อม ด้านสรีระของผู้ให้บริการ อบรมเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพการให้บริการ กระบวนการฝึกอบรมต้องมีมาตรฐาน และควรให้ผู้รับการฝึกอบรมต้องเรียนรู้เรื่องการจัดสถานที่ให้บริการให้มีมาตรฐาน ในการรับฟังปัญหาจากผู้แทนกรมฯ ทำให้ทราบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอีกหลายประการ ซึ่งคณะกรรมธิการฯ จะได้สรุปประเด็นปัญหาเพื่อรายงานสภาต่อไป

ด้านนางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีการพัฒนาทักษะด้านการนวดมาเป็นเวลานาน มีทั้งวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และหลักสูตรที่หลากหลายไว้รองรับ ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะชอบการนวดแผนไทย ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงจัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (wellness) เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านการนวดไทยขึ้น ปัจจุบันมีการผลิตแรงงานที่มีทักษะด้านการนวดไปแล้วจำนวนมาก  และยังมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการนวดอีกด้วย

 

 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม