หน้าแรก > สังคม

กทพ. ร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาวิศวกร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 เวลา 18:01 น.


กทพ. ร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาวิศวกร

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิศวภิวรรธน์ ชั้นที่ 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนาในหัวข้อ เรื่อง “ มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค “ ร่วมกับ

นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นายมโนช จิตร์ศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้าและงานวิศวกรรมโยธา การไฟฟ้านครหลวง

ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรใหญ่ (ด้านสำรวจและออกแบบ) กรมทางหลวงชนบท

นายธวัชชัย สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก 1 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ. เอนก ศิริพานิชกร ผู้แทนสภาวิศวกร

และผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร

โดยวัตถุประสงค์ของงานเสวนาครั้งนี้เพื่อเสนอเเนะมาตรการและการป้องกันความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ

ในการนี้นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม