หน้าแรก > เศรษฐกิจ

“รัดเกล้า” เผย​ ก.อุตสาหกรรม​ ชูจุดแข็งครัวของโลก ดันอาหารฮาลาลไทยโกอินเตอร์ ป้อนนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดึงดูดท่องเที่ยวไทย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2023 เวลา 15:53 น.


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอาหารฮาลาลในอาเซียน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับตลาดโลก ภายใต้ 8 มาตรการ สำคัญ ได้แก่

1. ขับเคลื่อน Soft Power สู่การยกระดับอาหารฮาลาล ท้องถิ่นภาคใต้ของไทย เช่น สนับสนุนให้เป็นอาหารแนะนำที่เสิร์ฟบนเครื่องบินเพื่อเป็นการโปรโมท

2. เชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฮาลาลที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมุสลิมกับแหล่งอาหารฮาลาลในพื้นที่ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม การขนส่ง ฯลฯ โดยประสานกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแนะนำและขึ้นทะเบียนเมนูอาหาร รวมทั้งส่งเสริมอาหารฮาลาลในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อโปรโมทและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก

3. ลดข้อจำกัด และปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคเกี่ยวกับการขอรับรองตราสัญลักษณ์ฮาลาล โดยให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อลดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการรับรอง

4. เจรจา MOU เพื่อเปิดตลาดสินค้าอาหารฮาลาลใหม่ในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และสาธารณรัฐทูร์เคีย เช่น มาตรการทางด้านภาษี มาตรการการตรวจปล่อยสินค้าให้มีความรวดเร็วมากขึ้น

5. พัฒนาผู้ผลิตอาหารฮาลาลไทยตอบโจทย์ผู้บริโภคมุสลิมรุ่นใหม่ เช่น ขนมขบเคี้ยว และอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีการสนับสนุนพื้นที่ในห้างโมเดิร์นเทรด

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมืออาหารฮาลาลไทย กับประเทศเป้าหมาย โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ roadshow ในตลาดที่มีศักยภาพ เช่น อาเซียน ตะวันออกกลาง เอเชียใต้

7. พัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาลของ กนอ. ร่วมกับ ศอ.บต. ในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งยกระดับศูนย์พัฒนาสินค้าอาหารของสถาบันอาหารใน จ.สงขลา ให้ครอบคลุมการพัฒนาสินค้าอาหารฮาลาลต้นแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

8. พัฒนาและจัดทำ Role model ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออก รวมทั้งพัฒนาสายพันธุ์วัวใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกไปยังประเทศที่มีกำลังซื้อสูง


ทั้งนี้ที่ผ่านมา น.ส.​พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่จะเร่งผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้า คาดการณ์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจะช่วยดัน GDP ภาคอุตสาหกรรม เติบโต 2.0% คิดเป็นมูลค่า 58,000 ล้านบาท
 

ข่าวยอดนิยม


ข่าวยอดนิยม