PEA VOLTA สถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA ขั้นตอนการใช้ PEA VOLTA Application

15 ต.ค. 2563 | 14:58:56
PEA VOLTA สถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA 
.
ขั้นตอนการใช้ PEA VOLTA Application
.
1. Download PEA VOLTA Application จาก Google Play และ App Store
2. ลงทะเบียนการใช้งาน ด้วย Email Address
3. เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินในแอปพลิเคชั่น ผ่านระบบ QR Code
4. สั่งการใช้งานในระบบ ผู้ใช้บริการสามารถสั่งจองหัวอัดประจุ สั่งอัดประจุ สั่งหยุด ผ่านแอปพลิเคชั่น
.
ระบบจะดำเนินการตัดค่าบริการผ่านกระเป๋าเงินในแอปพลิเคชั่น 
Share this: