กปน. แจ้งปิดรับคำร้องสาขานนทบุรี ในวันที่ 12-14 พ.ค. 64 หลังพบพนักงานติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 1 ราย

11 พ.ค. 2564 | 16:54:38

การประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงกรณีพบพนักงานติดเชื้อ COVID-19 โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี จำนวน 1 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อไม่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าหรือผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด และปัจจุบันผู้ติดเชื้อได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาล และดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

 

กปน. ได้จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อเฝ้าระวังที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันแล้ว โดยปิดให้บริการรับคำร้องต่าง ๆ ชั่วคราว ณ บริเวณภายในอาคารสำนักงานประปาสาขานนทบุรี ระหว่างวันที่ 12 -14 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อ และดำเนินการตามแนวทางป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดภายในกลุ่มพนักงานและประชาชนผู้เข้ามาติดต่อ กปน. อย่างเคร่งครัดต่อไป

 

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ประสงค์จะเดินทางมาจ่ายค่าน้ำ ณ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี สามารถใช้บริการได้บริเวณจุดให้บริการชั่วคราวด้านนอกอาคาร อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 กปน. ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Application MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชม.


Share this: