Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

10 พ.ค. 2564 | 15:37:33
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผู้ฟังรายการ ในนามคุณ สมิธ (ขอสงวนนามสกุล) ร่วมบริจาคกางเกงซึมซับแบบสวม จำนนวน 2 ห่อ ผ่านโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

หากท่านใด ต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยยากไร้ ขัดสน หรือประสงค์จะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต แจ้งได้ที่หมายเลข 1644 สวพ.FM91 โทรฟรีทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง 

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#กรุงเทพประกันภัย #FM91       

Share this: