จังหวัดชลบุรี 'ยกเลิก' การขอเอกสารเดินทางข้ามจังหวัด เนื่องจากเสี่ยงติดเชื้อ ระหว่างเจ้าหน้าที่ - ประชาชน

05 พ.ค. 2564 | 07:17:00
จาก คำสั่งที่ 22/2564
 
 ยกเลิกการออกเอกสารรับรองความจำเป็นออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

"เนื่องจากสถาการณ์แพร่ระบาดของโรค พบว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างและยังตรวจพบพนักงานเจ้าหน้าที่มีการติดเชื้อเป็นระยะ ทำให้การตั้งจุดตรวจตามแนวทางของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อชลบุรี ที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนได้ ..." มีผล 5 พฤษภาคม 2564

Cr.ชอบจังบางแสน 

Share this: