​ป.ป.ส. มอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด สนับสนุนศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด วัดสะพานพระโขนง เขตคลองเตย

04 พ.ค. 2564 | 17:20:03
ป.ป.ส. มอบน้ำดื่ม 6,000 ขวด สนับสนุนศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด วัดสะพานพระโขนง เขตคลองเตย 

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มของสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 6,000 ขวด ให้แก่ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด วัดสะพานพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยที่เข้ามารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

นายวิชัย ไชยมงคล  เลขาธิการ ป.ป.ส.  ได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำดื่ม ป.ป.ส. ภายใต้โครงการ “ป.ป.ส. ร่วมด้วยช่วยกัน ต้านภัยโควิด-19” ให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด และโรงพยาบาลตามที่เพจดัง “หมอแล็ปแพนด้า” และ “DRAMA ADDICT“ ได้มีการโพสต์ขอความช่วยเหลือ ซึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรช่วยกัน เพราะเป็นสิ่งที่ควรจะช่วย เพื่อให้ประชาชน สังคมผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสในขณะนี้ ไปให้ได้

​ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการต้านภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) นี้

Share this: