อุบลฯ พบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นรายที่ 2 พบมีโรคประจำตัวและภาวะอ้วน !! ส่วนผู้ป่วยรายใหม่พบเพิ่ม 6 ราย

04 พ.ค. 2564 | 17:17:40

วันนี้ ( 4 พ.ค 64) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เพิ่ม 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 255 ราย รักษาหาย 141 ราย กำลังรักษา 112 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย ผู้เสียชีวิตในวันนี้ 1 ราย เป็นเพศชายอายุ 25 ปี อยู่ที่ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัว มีภาวะอ้วน วันเริ่มป่วย 10 เมษายน 2554 มีอาการไข้ ไอเจ็บคอ ปวดตามตัว ตรวจพบเชื้อโควิด 19 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิสิทธิประสงค์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ประวัติสอบสวนโรคติดเชื้อจากสถานบันเทิง ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทำพิธีฌาปนกิจภายใน 1 วัน จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยในพื้นที่ 19 อำเภอ อำเภอที่ผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด อำเภอเมืองอุบลราชธานี 121 ราย อำเภอวารินชำราบ 35 ราย อำเภอตระการพืชผล 22 ราย และอำเภอเขื่องใน 15 ราย
 

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้ยกระดับการคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มสุด 6 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ รวมทั้งพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีก 44 จังหวัด เมื่อเข้ามายังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นฮักอุบล ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่บ้าน และกักตัวเองที่บ้าน โดยให้กักตัว 14 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี


Share this: