​Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

04 พ.ค. 2564 | 15:34:04
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ที่สถานีวิทยุ สวพ.FM91 ตัวแทน คุณตราชู กาญจนสถิตย์ นำรถเข็นวีลแชร์ จำนวน  6 คัน มาบริจาคผ่านโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต ฯ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยยากไร้ ขัดสน ต่อไป

หากท่านใด ต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยยากไร้ ขัดสน หรือประสงค์จะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต แจ้งได้ที่หมายเลข 1644 สวพ.FM91 โทรฟรีทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง 

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#กรุงเทพประกันภัย #FM91      
Share this: