"กฏหมายทวงถามหนี้"

02 พ.ค. 2564 | 16:06:43
"กฏหมายทวงถามหนี้"

กฏหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
DJ นพรัตน์ ธนรุ่งเรืองกุล
วันอาทิตย์ เวลา 15.30น. - 15.50น.

​พูดคุยกับ อาจารย์ สมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการฝ่ายวิจัยพัฒนา สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย


Share this: