ปิดพื้นที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

13 เม.ย. 2564 | 11:13:17
ประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เรื่องปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าทุกแห่ง เป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยปิดการให้บริการท่องเที่ยวและพักแรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081 596 5977

Share this: