หยุดยาวสงกรานต์นี้....ทางพิเศษเส้นไหน ​ผ่านฟรี !!! เข้ามาเช็กกันได้เลย

08 เม.ย. 2564 | 19:42:30
หยุดยาวสงกรานต์นี้....ทางพิเศษเส้นไหน
ผ่านฟรี !!!
เข้ามาเช็กกันได้เลย 

ผ่านฟรี !!! วันที่ 9-16 เม.ย.64
      - ทางพิเศษบูรพาวิถี
      - ทางพิเศษกาญจาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ผ่านฟรี !!! วันที่ 13-15 เม.ย.64
      - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
      - ทางพิเศษศรีรัช
      - ทางพิเศษอุดรรัถยา

#สงกรานต์ #หยุดยาว #ขึ้นทางด่วนฟรี #ทางพิเศษบูรพาวิถี #ทางพิเศษกาญจาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ #ทางพิเศษเฉลิมมหานคร #ทางพิเศษศรีรัช #ทางพิเศษอุดรรัถยา #ขับปลอดภัย #ขับไม่โทร #เมาไม่ขับ #BEM #ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

Share this: