โฆษก ตร. เผย กองทะเบียนประวัติอาชญากร หยุดให้บริการ “ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล” ในวันที่ 9 เม.ย.64 ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ จะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 16 เม.ย.64

08 เม.ย. 2564 | 18:30:13
พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในประเทศไทย เป็นไปอย่างรุนแรง รวดเร็ว และกระจายติดต่อไปยังประชาชนในหลาย ๆ พื้นที่ ศูนย์บริการตรวจประวัติบุคคล  (Criminal Record Virification Center) กองทะเบียนประวัติอาชญากร ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 7 กองทะเบียนประวัติอาชญากร เป็นสถานที่ให้บริการประชาชนหรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มาติดต่อ ขอตรวจสอบประวัติ และขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จากฐานข้อมูลของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 1,200 คน ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการและให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กองทะเบียนประวัติอาชญากรจึงจำเป็นต้องดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร และศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ในวันที่ 9 เม.ย.64 จึงงดให้บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ในวันดังกล่าว โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 เม.ย.64

สำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคลให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด โดยให้สวมหน้าการอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และปฏิบัติตามขั้นตอนของศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล 

หากประชาชนท่านใด มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 02 205 2201 ในวันและเวลาราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Share this: