ระลอก 3 แล้วหรือยัง ?? "โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ & "คลัสเตอร์สถานบันเทิง กทม"

08 เม.ย. 2564 | 10:31:56
LIVE วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.

สัมภาษณ์พิเศษ ประเด็น "โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ & "คลัสเตอร์สถานบันเทิง กทม"  ร่วมสนทนากับ รศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 


​ 
  
Share this: