"เยาวชน" และตอบทุกปัญหาคาใจ

06 เม.ย. 2564 | 15:40:50
"เยาวชน" 
และตอบทุกปัญหาคาใจ 

กฏหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด
DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข 
พูดคุยกับ อาจารย์ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20น.  - 15.40 น.
 

Share this: