ในนาม คุณวรรณภา ศรไพศาล ร่วมบริจาควีลแชร์ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

14 ม.ค. 2564 | 16:31:59
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

วันที่ 12 มกราคม 2563 ที่สถานีวิทยุ สวพ.91 ในนาม คุณวรรณภา ศรไพศาล ร่วมบริจาครถเข็น 1 คัน (มือสอง) ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบแปะ 10 ห่อ เข้าโครงการ Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต ช่วยเหลือผู้ป่วยขัดสน ยากไร้ 

หากท่านใดต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยขัดสน ยากไร้ แจ้งได้ที่หมายเลข 1644 โทรฟรีทั่วประเทศ

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#กรุงเทพประกันภัย #FM91   
Share this: