คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.พิษณุโลก มีมติให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง เปิดทำการเรียนการสอน 16 ม.ค.นี้ เป็นต้นไป

13 ม.ค. 2564 | 17:33:55
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
     
บ่ายวันนี้ (13 มกราคม 2564) คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีนายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดการประชุมฯ ที่ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสรุปสถานการณ์ หลังจากพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)  จำนวน 1 ราย เป็นชาวอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู และมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงหลังจากเข้าพื้นที่ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นบ้านของภรรยาและร่วมพบปะสังสรรค์ในงานบวช จนรับเชื้อมีอาการป่วย และเข้ารับการตรวจยืนยันผลว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา   
     
ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้ติดตามตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงได้ครบทุกราย ผลการตรวจเชื้อยืนยันเป็นลบ
จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทีม 5 เสือ ทั้งหน่วยสาธารณสุข ปกครอง ท้องถิ่น ตำรวจ  ตรวจคนเข้าเมือง ทำหน้าที่คัดกรอง สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อควบคถมสถานการณ์ให้ปกติเร็วที่สุด 
     
อย่างไรก็ตามเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และผ่อนคลายในด้านของสังคม ประชาชน คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จึงได้มีมติ ดังนี้ 
     
1. ให้สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก สถาบันกวดวิชา เปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา ที่มีไข้และอาการคล้ายไข้หวัด ให้หยุดเรียนก่อน เพื่อเฝ้าระวังอาการ
     
2. การจัดงานตามประเพณี ให้จัดตามประเพณีแบบเรียบง่าย เน้นสาระประเพณีและวัฒนธรรม งานบวช งดแตรวง , งานสังสรรค์ รื่นเริง งดการแสดงวงดนตรี , งดการเลี้ยงแอลกอฮอล์ในงาน โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และกรณีที่มีการจัดงานรวมคนมากกว่า 100 คนขึ้นไป ให้ขออนุญาตการจัดงานที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฝ่ายเลขานุการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) และให้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อนจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ในรายที่ได้รับการอนุญาตจาก ศบค.อำเภอ แล้วนั้น ขอให้ ศบค.อำเภอ ควบคุมกำกับและติดตามอย่างเข้มงวดในกรณีงานศพ ให้ขออนุญาตการจัดงาน ที่ ศบค.อำเภอ และให้งดการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     
3. กรณีสถานบริการ และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ ให้งดการส่งเสริมการขาย เช่น การนำวงดนตรี/นักร้อง รวมทั้งพนักงานบริการในลักษณะเชียร์แขก (เอ็นเตอร์เทนเนอร์) เฉพาะที่มาจากต่างจังหวัด 
     
จึงขอแจ้งประชาชนชาวพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

Share this: