ครม. มีมติต่ออายุมาตรการ พ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน

24 ก.พ. 2564 | 08:20:10
ครม. มีมติต่ออายุมาตรการ พ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน
จากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่ 28 ก.พ. 2564 เป็นหมดอายุในวันที่ 31 มี.ค. 2564
เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดต่อเนื่องต่อไป

Share this: