กองทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ำ 20 ลำ ช่วย จว.สงขลา เร่งระบายน้ำในคลองสทิงหม้อลงสู่ทะเลสาบสงขลา

03 ธ.ค. 2563 | 14:46:54
กองทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ำ 20 ลำ ช่วย จว.สงขลา เร่งระบายน้ำในคลองสทิงหม้อลงสู่ทะเลสาบสงขลา

กองทัพเรือโดย หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ส่งเรือผลักดันน้ำจำนวน 20 ลำ พร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ มาถึง จว.สงขลา   ตามที่ได้ประสานจาก จว.สงขลาผ่านทัพเรือภาคที่ 2 ขอเรือผลักดันน้ำช่วยระบายน้ำในคลองสทิงหม้อ ซึ่งระบายได้ช้า และมีมวลน้ำจากฝนตกหนักสมทบ ส่งผลให้เกิดสภาวะอุทกภัยอย่างรุนแรงในอำเภอสิงหนคร จว.สงขลา โดยเรือผลักดันน้ำแต่ละลำสามารถผลักดันน้ำได้วันละ 100,000 ลูกบาศก์เมตร 

กองทัพเรือและจังหวัดสงขลาวางแผนเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลีคลาย โดยแบ่งเป็น 2 จุด  คือ บริเวณสะพานหัวขี้เหล็ก  และสะพานบ้านพร้าว อำเภอสิงหนคร จว.สงขลา จุดละ 10 ลำ รวม 20 ลำ ซึ่งจะช่วยผลักดันน้ำจากคลองสทิงหม้อรวมวันละ 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร ลงทะเลสาบสงขลา

 

Share this: