รฟท.งดเดินขบวนรถบางขบวนในเส้นทางสายใต้ ในวันนี้ อีก 1 วัน

03 ธ.ค. 2563 | 11:32:29
การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟเส้นทางสายใต้เพิ่มเติม ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้ปรับเปลี่ยนการเดินรถสถานีต้นทางปลายทาง และงดเดินขบวนรถบางขบวนในเส้นทางสายใต้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เนื่องจากมีน้ำท่วมสูงไหลเข้าท่วมทางรถไฟ น้ำไหลเซาะหินโรยทาง และดินสไลด์ทับทางรถไฟ ระหว่างสถานีร่อนพิบูลย์ - ช่องเขา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธธรรมราช นั้น 

สำหรับวันนี้ (3 ธันวาคม 2563) สถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่ยังไม่คลี่คลาย การรถไฟฯ จึงได้ประกาศปรับเปลี่ยนการเดินรถสถานีต้นทางปลายทาง และงดเดินขบวนรถบางขบวนในเส้นทางสายใต้ ในวันนี้       อีก 1 วัน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยให้ขบวนรถที่มีปลายทางสถานีตรัง กันตัง และนครศรีธรรมราช เดินรถถึงสถานีชุมทางทุ่งสง และสถานีคลองจันดี และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ไปยังสถานีปลายทางต่อไป ดังนี้

* ขบวนรถที่งดให้บริการ ประกอบด้วย

1. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ 
2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพ 
3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 กรุงเทพ - สุไหงโกลก - กรุงเทพ 
4. ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
* ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนปลายทางที่สถานีชุมทางทุ่งสง และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ ประกอบด้วย
1. ขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพ – ตรัง 
2. ขบวนรถเร็วที่ 167 กรุงเทพ - กันตัง 

* ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนต้นทางในเที่ยวกลับ จากสถานีตรัง กันตัง นครศรีธรรมราช ที่สถานีคลองจันดี และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ ประกอบด้วย

1. ขบวนรถด่วนที่ 84 ตรัง – กรุงเทพ
2. ขบวนรถเร็วที่ 168 กันตัง – กรุงเทพ
3. ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 

สำหรับ ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้นหากไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
Share this: