22 พ.ย.63 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ

22 พ.ย. 2563 | 11:31:07
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เเละเข้ากักตัวยังสถานที่ ที่รัฐจัดให้ ฝรั่งเศส 1 ราย / เนเธอร์แลนด์ 1 ราย / สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย / นอร์เวย์ 2 ราย / สหราชอาณาจักร 1 ราย / ฮังการี 2 ราย / สหรัฐอเมริกา 1 ราย 

- ผู้ที่เดินทางมาจากจากประเทศ เมียนมา 1 ราย
- ผู้ที่ติดเชิ้อในประเทศไทย 1 ราย 

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,913 ราย  หายป่วยแล้ว 3,761 ราย  เสียชีวิตสะสม 60 ราย 


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.   ยอดผู้ติดเชื้อรวม 58,487,754 ราย  อาการรุนแรง 102,396 ราย  
รักษาหายแล้ว 40,464,377 ราย   เสียชีวิต 1,386,334 ราย  


อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 12,450,666 ราย 
2. อินเดีย จำนวน 9,095,908 ราย 
3. บราซิล จำนวน 6,052,786 ราย 
4. ฝรั่งเศส จำนวน 2,127,051 ราย 
5. รัสเซีย จำนวน 2,064,748 ราย 

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 151 จำนวน 3,913 ราย 
Share this: