อยุธยา เปิดTimeline ผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ 2 ราย กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

23 ก.พ. 2564 | 12:56:28
วันนี้ (23กุมภาพันธ์2564) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยTimeline ผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ รายที่ 54 - 55 ว่า "เมื่อวานนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด19 รายที่ 54 เป็นหญิงไทย อายุ 33 ปี พักอาศัยที่ หมู่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาชีพพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมฯ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 ผลการตรวจ พบเชื้อโควิด-19 (เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แจ้งเหตุพนักงานติดเชื้อ ให้ฝ่ายบริหารของบริษัททราบ พร้อมสอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัส บริษัทดำเนินการ ทำความสะอาดพื้นที่ และบริวณโดยรอบ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

ทีมควบคุมโรคติดต่ออำเภอ สอบสวนโรค พบว่า พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 1 ราย ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อสั่งกักกันตัว 14 วัน ประสาน สสจ.ปทุมธานี ค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม ส่วนผู้ติดเชื้อ Covid19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายที่ 55 ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ว่ามี หญิงไทย อายุ 43 ปี พักอาศัยที่ หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาชีพพนักงานบริษัทในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิค 19 ผลการตรวจ พบเชื้อโควิด19 (ไม่มีอาการ)  (เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้เเจ้งพนักงานติดเชื้อให้ฝ่ายบริหารบริษัททราบ พร้อมสอบสวนโรด ค้นหาผู้สัมผัส บริษัทดำเนินการ ทำความสะอาดพื้นที่และบริเวณโดยรอบ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) ทีมควบคุมโรคติดต่ออำเภอ สอบสวนโรค พบว่า พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 9 ราย อยู่ระหว่างรอตรวจหาเชื้อโควิด19 และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้กักกันตัว 14 วัน ประสาน สสจ.ปทุมธานี ค้นหาผู้สัมผัส เพิ่มเติมให้ผู้ติดเชื้อ COVID - 19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี"

ทั้งนี้ ได้มีการเฝ้าระวังและค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มติม ในบริษัท ในชุมชน และ สถานที่ผู้ติดเชื้อเดินทางไป พร้อมมอบหมายผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ดูแลเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในช่วงระยะเวลากักตัว 14 วันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหากมีอาการผิดปกติรับคำปรึษา ได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อมประสานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4  ค้นหาผู้สัมผัสโรคนอกเขตพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติม

Share this: